یکی از فعالیتهای زنجیره مهربانی توزیع نان میان خانواده های نیازمند است که به صورت مداوم در سالهای گذشته انجام شده است.

به گزارش گروه خبری زنجیره مهربانی: با کمک خیرینی که در طی سالهای گذشته در زنجیره مهربانی فعالیت گسترده دارند پس از شناسایی خانواده های نیازمند و تعداد افراد خانواده نان هایی که توسط زنجیره مهربانی تهیه شده است به دست این عزیزان می رسد.

 

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست