نذر نان با همت خیرین زنجیره مهربانی یک بار دیگر به سراغ خانواده های نیازمند رفت و در اولین روزهای مهرماه نانی بر سفره خانواده های نیازمند اضافه کرد.

سمیرا مهدوی زاده مدیر زنجیره مهربانی درباره پویش نذرنان اینطور می گوید:

در یکی از روزهای مهرماه سال ۱۳۹۹ پویش نذر و توزیع نان که از سالها قبل شکل گرفت و همچنان ادامه داشت انجام شد.

وی ادامه داد: نان هایی که با همت خیرین تهیه شده بود توسط تیم مددکاری خیریه زنجیره مهربانی بین خانواده های نیازمند و سالمندان بی بضاعتی که در مناطق محروم شهر تهران زندگی می کنند توزیع شد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست