همه چیز از یک ایده و فکر خیرخواهانه شکل گرفت و حالا خیریه زنجیره مهربانی با تلاش خیرین ، تعداد زیادی از کودکانی که این روزها فقر و بیماری گلویشان را می فشارد را زیر چتر خود قرار داده تا زندگی بهتری را تجربه کنند.

 

در فایل زیر می توانید با کودکانی که در چندسال گذشته تحت حمایت خیریه زنجیره مهربانی قرار گرفتند آشنا شوید.

 

 

فرشته ها در زنجیره مهربانی

فهرست