همه چیز از یک ایده و فکر خیرخواهانه شکل گرفت و حالا خیریه زنجیره امید با تلاش خیرین تعداد زیادی از کودکانی که این روزها فقر و بیماری گلویشان را می فشارد سعی شده است که زندگی بهتری را تجربه کنند.

 

در فایل زیر می توانید با کودکانی که در چندسال گذشته تحت حمایت خیریه زنجیره مهربانی قرار گرفتند آشنا شوید.

 

 

فرشته ها در زنجیره مهربانی

فهرست