با کمک خیرین، مددجویان مددسرای منطقه ۶ تهران شام مهمان زنجیره مهربانی بودند.

به گزارش گروه خبری زنجیره مهربانی، سمیرا مهدوی زاده مدیر زنجیره مهربانی با بیان اینکه یکی از دغدغه های اصلی ما در زنجیره مهربانی غذا رسانی به بخش نیازمند جامعه به خصوص جامعه آماری کارتن خواب ها است در اقدامی جدید با کمک خیرین به سراغ مددجویانی رفتیم که در مددسرای منطقه ۶ بودند.

وی در ادامه افزود: با تهیه ساندویچ و نوشیدنی یک شب میزبان مددجویانی بودیم که در این مددسرا حضور داشتند.

مهدوی زاده اضافه کرد: در طی تحقیقات میدانی که مددکاران زنجیره مهربانی از این مددسرا داشتند متوجه شدیم که به یک یخچال در این مکان احتیاج است که خوشبختانه این بار نیز با کمک خیرین و همراهان همیشگی ما در زنجیره مهربانی یخچال نیز تهیه و به مرکز منتقل شد.

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست