با کمک خیرین ، مددجویان مددسرای منطقه ۶ تهران شام مهمان زنجیره مهربانی بودند.

به گزارش گروه خبری زنجیره مهربانی ، سمیرا مهدوی زاده مدیر زنجیره مهربانی با بیان اینکه یکی از دغدغه های اصلی ما در زنجیره مهربانی غذا رسانی به بخش نیازمند جامعه به خصوص جامعه ی آماری کارتن خواب ها است در اقدامی جدید با کمک خیرین به سراغ مددجویانی رفتیم که در مددسرای منطقه ۶ بودند.

وی در ادامه افزود : با تهیه ساندویچ و نوشیدنی یک شب میزبان مددجویانی بودیم که در این مددسرا حضور داشتند.

خانم مهدوی زاده اضافه کرد: در طی تحقیقات میدانی که مددکاران زنجیره مهربانی از این مددسرا داشتند متوجه شدیم که این مرکز نیاز به یک یخچال دارد و خوشبختانه این بار نیز با کمک خیرین و همراهان همیشگی مادر زنجیره مهربانی یخچال نیز تهیه و به مرکز منتقل شد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست