یکی از فعالیت‌های زنجیره مهربانی که درسالهای گذشته به صورت مستمر انجام شده است، توزیع شیر وکیک بین کودکان و مادران بوده است.این کار خیر همیشه با کمک خیرینی که برای کمک رسانی داوطلب بوده اند انجام گرفته است.

در شهریورماه ۱۳۹۹ نیز همانند گذشته زنجیره مهربانی با کمک خیرین با حضور در مرکز کودکان و مادران منطقه ۱۷ اقدام به توزیع شیر وکیک بین کودکان و مادران آنها کرد.

 

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست