زنجیره مهربانی

 
مؤسسه ی مردم نهاد زنجیره مهربانی با شماره ثبت ۴۴۷۷۱۱ از وزارت کشور با نمایندگی اکرم مهدوی زاده به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ثبت شده است . مؤسسه زنجیره مهربانی به منظور ایجاد و گسترش زمینه‌های همکاری برای تسهیل در حمایت از کودکان کم‌برخوردار اجتماعی و خانواده‌های آسیب‌دیده اجتماعی و تبادل تجربیات و کسب رهنمودهای کاربردی شرکت در همایشها فعالیت‌های عام المنفعه مربوطه در سال ۱۳۹۴ اعلام آمادگی کرد .

زنجیره مهربانی از همان ابتدای کار با اهدافی مشخص فعالیت های گسترده خود را آغاز کرد که این اهداف در شرح ذیل به اینصورت است:

-تقویت و ایجاد شرایط برای برخورداری جامعه هدف طرح از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کلاسیک

-آگاه سازی جامعه هدف طرح از حقوق قانونی و اجتماعی خود

-دسترسی گروه هدف به منابع توانمندسازی

-کاهش فقر و تلاش برای تامین نیازهای اساسی در جمعیت هدف

-ارتقای حس خودباوری و اعتماد به نفس در جمعیت هدف

-ترویج فرهنگ تعاون و مهاجر و مشارکت در جامعه هدف طرح

– ارتقای سلامت روانی جامعه هدف طرح

– ارائه خدمات اجتماعی فرهنگی و حقوقی به جمعیت هدف

-استقلال و خودکفایی جامعه هدف

-ایجاد زمینه های تامین معیشت پایدار برای زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار به منظور توانمندسازی اقتصادی

معرفی کلی حوزه های فعالیت

 

هرسازمان و موسسه مردم نهادی که در زمینه های مختلف فعالیت هایی را انجام می دهد تا به هدف هایی که برای رسیدن آنها برنامه ریزی کرده است دست پیدا کند. از این رو مؤسسه زنجیره مهربانی نیز با توجه به  اهدافی که درنظر دارد فعالیت های خود را به چند حوزه تقسیم کرده و تا به امروز به این اهداف جامه عمل پوشانده است.

این حوزه ها عبارتند از :

الف)آموزش وحمایت تحصیلی

ب)بهداشت  ودرمان

ج)حمایت و معیشت

د)اشتغالزایی

زنجیره مهربانی

فهرست