مقدمه:
هرساله در آستانه زمستان و فصل سرما، بسیاری از گروه ها و موسسات خیریه در اشکال و قالب های گوناگون به صورت پراکنده اقدام به جمع آوری لباس گرم و ملزومات فصل سرما میکنند. و این اقلام را به دست تعدادی از افراد نیازمند میرسانند.
با همه نکات مثبتی که متوجه این عمل پسندیده است، لکن به جهت پراکنده عمل کردن گروه ها و موسسات خیریه، بعضا و ناخواسته موجبات ناهماهنگی و بی نظمی فراهم میشود و این امر باعث شده که تعداد بسیار زیادی از نیازمندان که از اولویت بیشتری هم برخوردار هستند، از این خدمات مددکاری همچنان محروم بمانند.
از این رو و با توجه به چنین شرایطی، با پیشنهاد چندی از دوستان نیک اندیش، برآن شدیم که جمعی از گروه ها و موسسات خیریه شهر تهران دست در دست یکدیگر نهیم و در یک کار مشترک و گروهی اقدام به جمع آوری لباس گرم و دارو کنیم، به جهت یاری و مددرسانی به نیازمندان.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست