مقدمه طرح

گذران اوقات فراغت از گذشته تاکنون یکی از اساسی ترین دغدغه های انسان بوده است. با رشد و توسعه زندگی شهرنشینی، توجه به موضوع گذران فراغت بیش از پیش در اولویت قرار گرفته است تا جایی که وجود اماکن تفریحی، ورزشی و سرگرمی به عنوان یکی از ضرورتهای زندگی سالم و با کیفیت در شهرها و کلانشهر ها همواره از سوی کارشناسان مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع با توجه به محدودیتهای موجود در زندگی شهرنشینی، باید اماکنی به منظور گذران اوقات فراغت ایجاد شوند تا شهروندان زندگی شاداب تری داشته باشند. اماکن تفریحی نه تنها عاملی برای اوقات فراغت سالم خانواده ها و فرزندان آنها محسوب شده بلکه نقش بسزا و مهمی در امور اجتماعی خانواده ها داشته و دارد. براساس تأکید شهرداری تهران بر لزوم ارائه خدمات سرگرمی و خدماتی و پربار کردن اوقات فراغت شهروندان ، با بررسی های انجام شده به منظور ایجاد کاربری های تفریحی و خدماتی بر اساس پتانسیلها و کمبودهای موجود در منطقه ۱۵ شهر تهران ، بدین منظور  طرح کافه کتاب با استفاده از فضاهای بالاستفاده و زمین های بدون پناه منطقه ۱۵ شناسایی و جانمایی شد. با عنایت به پتانسیلهای کالبدی زمینهای موجود و بر اساس مطالعات شناختی صورت گرفته در منطقه ۱۵، احداث کافه کتاب در محله طیب در نظر گرفته شد که یکی از اصلی ترین کاربری های پیشنهادی است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست